Overlegcentrum voor Ethiek

Overlegcentrum voor Ethiek

Het Overlegcentrum voor Ethiek biedt fora voor ethici en niet-ethici om over belangrijke morele en maatschappelijk vraagstukken in gesprek te gaan. Sinds meer dan 25 jaar voorziet het Overlegcentrum in de behoeften om over de grenzen van die centra met elkaar van gedachten te wisselen.

Het Overlegcentrum faciliteert het overleg omtrent ethiek en vraagt aandacht voor ethiek op de eerste plaats binnen de KU Leuven, waarbij we ook de docenten ethiek van de Associatie tot onze collega`s rekenen.

Het zwaartepunt van de werking van het Overlegcentrum ligt momenteel echter op de publicatie van twee tijdschriften, Ethische Perspectieven en Ethical Perspectives. Ook tijdschriften fungeren als (virtuele) fora en vormen in die zin overlegplatformen. Het is belangrijk om die fora open te houden en de resultaten van de discussie op de klassieke manier en elektronisch publiek te maken.Lees verder

 

Overlegcentrum voor Ethiek

Het Overlegcentrum voor Ethiek biedt fora voor ethici en niet-ethici om over belangrijke morele en maatschappelijk vraagstukken in gesprek te gaan.


Wetenschap en Ethiek

Het Overlegcentrum voor Ethiek coördineert voor de het project 'Wetenschap en Ethiek'. Binnen dit kader krijgt elke faculteit, elk departement en elke onderzoeksgroep van de Associatie KU Leuven de kans om een activiteit te organiseren over een ethisch thema dat relevant is voor het eigen vakgebied.

Tijdschriften

Het Overlegcentrum geeft twee tijdschriften uit, één Engelstalig, peer-reviewed tijdschrift en een Nederlandstalig, dat wat directer op actuele morele vraagstukken kan ingaan.

Contact

Overlegcentrum voor Ethiek
p/a Hollands College
Pater Damiaanplein 9 bus 5306
3000 Leuven

Telefoon: 016/32.38.29

Kalender Hollands College